Zagraniczne

Projekt międzynarodowy realizowany jest w okresie styczeń 2015 –  marzec 2016 r. w sześciopodmiotowym partnerstwie.

Projekt partnerski Uczyć się nawzajem- rozbudowa partnerstwa eksperymentalnego dla polepszenia współpracy transgranicznej i rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych regionu transgranicznego “Roztocze” realizowany w okresie marzec 2009r.-październik 2009r. wspólnie z Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz Wschodnio-Zachodnim Instytutem dla Społecznego Zarządzania (The East-West-Institute for Social Management (OWI).

Fundacja Aktywności Obywatelskiej jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która rozpoczęła pracę w małych społecznościach lokalnych zachodniej i północno-zachodniej części Gruzji (Svanetia, Samegrelo, Guria) Od dwóch lat Fundacja pracuje z tymi, którzy wykazują zaangażowanie w polepszaniu swojego życia i życia mieszkańców wspólnoty lokalnej.

„Społeczeństwo obywatelskie – szansa i wyzwanie. Wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych w Armenii.” (wrzesień – grudzień 2006)

projekt, którego celem było wsparcie przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Armenii poprzez  wzmocnienie pozycji i autorytetu trzeciego sektora.

„Wolontariat ponad granicami. Wsparcie organizacji pozarządowych w Mołdowie poprzez rozwój wolontariatu.” (wrzesień – grudzień 2006)

Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój wolontariatu. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wolontariusze z Regionu Gagauzia.