Projekty Zagraniczne

Gruzja

23-05-2014

Fundacja Aktywności Obywatelskiej jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która rozpoczęła pracę w małych społecznościach lokalnych zachodniej i północno-zachodniej części Gruzji (Svanetia, Samegrelo, Guria) Od dwóch lat Fundacja pracuje z tymi, którzy wykazują zaangażowanie w polepszaniu swojego życia i życia mieszkańców wspólnoty lokalnej.

FAO jest inicjatorem pierwszej Wystawy Lokalnych Inicjatyw odbywającej się z Zugdidi, która to wystawa dała możliwość zwykłym obywatelom Gruzji pokazać dzieła, wyroby własnych rąk, uświadomiła im, że każda aktywność przynosi korzyść, rozwija i jest cenna dla innych.

 

„Nasza siła jest w nas samych... polsko-gruzińskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej” (maj- grudzień 2008)

Celem projektu była polsko-gruzińska wymiana doświadczeń pomiędzy niewielkimi społecznościami lokalnymi oraz współpraca i współdziałanie przedstawicieli różnych grup społecznych, w imię rozwiązywania lokalnych problemów i rozwoju własnych społeczności.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.www.polskapomoc.gov.pl

 

„Silni ludzie – siłą organizacji, polsko-gruzińskie inspiracje pozarządowe” (sierpień- grudzień 2007)

projekt miał na celu aktywizację lokalnych liderów – działaczy organizacji pozarządowych i poprawienie efektywności ich działania w trzecim sektorze.

Projekt współfinansowany z Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

Przemiany w Regionie – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

Nikt za nas tego nie zrobi… polsko – gruzińskie doświadczenia samorządności lokalnej” (czerwiec- grudzień 2007)

Celem projektu była wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy niewielkimi społecznościami polskimi i gruzińskimi, które wysiłkiem swoich obywateli: organizacji pozarządowych, rodziców, nauczycieli, młodzieży, przedstawicieli władz rozwiązują lokalne problemy, ale też potrafią wykorzystać potencjał, który posiadają dla własnego rozwoju.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

www.polskapomoc.gov.pl

 

„Toczący się kamień nie obrasta mchem... Wsparcie instytucji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Gruzji.” (wrzesień – grudzień 2006)

Celem projektu było  wsparcie przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji poprzez  wzmocnienie pozycji i rangi trzeciego sektora. Działania projektowe miały na celu: dostarczenie wiedzy i umiejętności liderom organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania organizacją, przeszkolenie lokalnych liderów do efektywnego działania w małych społecznościach lokalnych z zakresu aktywizacji, motywacji, diagnozowania i rozwiązywani problemów oraz wzrost aktywności obywatelskiej i rangi sektora pozarządowego w społeczności lokalnej.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r.

www.polskapomoc.gov.pl