Projekty Zagraniczne

Armenia

23-05-2014

„Społeczeństwo obywatelskie – szansa i wyzwanie. Wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych w Armenii.” (wrzesień – grudzień 2006)

projekt, którego celem było wsparcie przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Armenii poprzez  wzmocnienie pozycji i autorytetu trzeciego sektora.

Poprzez realizację szkoleń, organizację konferencji oraz wizyt studyjnych w Polsce dla przedstawicieli trzeciego sektora w Armenii Fundacja wspierała przemiany demokratyczne oraz budowała bazę merytoryczną krajów w okresie transformacji.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

www.polskapomoc.gov.pl