Projekty Zagraniczne

Mołdowa

23-05-2014

„Wolontariat ponad granicami. Wsparcie organizacji pozarządowych w Mołdowie poprzez rozwój wolontariatu.” (wrzesień – grudzień 2006)

Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój wolontariatu. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wolontariusze z Regionu Gagauzia.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

www.polskapomoc.gov.pl