Projekty Zagraniczne

Volunteering – Code of Active Citizenship

14-06-2015

Projekt międzynarodowy realizowany jest w okresie styczeń 2015 –  marzec 2016 r. w sześciopodmiotowym partnerstwie.

Głównym celem projektu jest promocja i wsparcie aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Działania, jakie zostały przewidziane w projekcie to m.in. międzynarodowa debata na temat współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, warsztaty dla realizatorów lokalnych inicjatyw, targi zaangażowania obywatelskiego w każdym kraju oraz lokalne inicjatywy. Całość projektu zostanie podsumowana na konferencji na Litwie w marcu 2016 roku. Dzięki różnorakim działaniom krajowym i międzynarodowym projekt ma zachęcić obywateli do wykorzystywania swojego potencjału i brania odpowiedzialności za siebie i swoje społeczności lokalne. Realizatorami projektu są: Lider: Politechnika w Kownie (Litwa) oraz Partnerzy: Pathways: Inspirational Development C.I.C (Wielka Brytania), Instituto Culturale Relazioni Euromediterranee (Włochy), Stuchting VU-VUMC (Holandia), Local Governmental Training Centre of Latvia (Łotwa), Center for Public & Nonprofit Management in the School of Public Administration (USA) oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej.