Projekty Zagraniczne

Uczyć się nawzajem- rozbudowa partnerstwa eksperymentalnego dla polepszenia współpracy transgranicznej i rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych regionu transgranicznego “Roztocze”

23-04-2012

Projekt partnerski Uczyć się nawzajem- rozbudowa partnerstwa eksperymentalnego dla polepszenia współpracy transgranicznej i rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych regionu transgranicznego “Roztocze” realizowany w okresie marzec 2009r.-październik 2009r. wspólnie z Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz Wschodnio-Zachodnim Instytutem dla Społecznego Zarządzania (The East-West-Institute for Social Management (OWI).

Celem projektu była integracja organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy i Niemiec, rozwijanie inicjatyw i potencjału twórczego dla wspólnego działania i współpracy, przeniesienie i wdrożenie doświadczeń polsko-niemieckich dla budowy i rozwoju współpracy w regionie, przekazanie doświadczeń Inicjatyw Europejskich Lokalnych Agend skierowanych na rozwój zrównoważony oraz zainicjowanie pierwszych międzynarodowych działań i projektów w celu wspierania rozwoju lokalnego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionie “Roztocze”. Projekt został dofinansowany ze środków Roberta Boscha Stiftung oraz Fundacji im. Stefana Batorego.