Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Witamy w projekcie „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas”

Dotyczy projektu: Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

W dniu 31.12.2021 Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samopomocy Terytorialnej rozpoczęła realizację projektu pt. Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas. Projekt finansowany jest z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny.

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia 40 osób starszych 60+ (80%K i 20%M) w tym zagrożonych przemocą rodzinną z Lublina w różnych obszarach i aspektach życia np. indywidualnego, społecznego, rodzinnego, zawodowego, kulturalnego oraz integracja ze społecznością lokalną.

Cel zostanie osiągnięty przez główne działania:

-„Akademia Silnych Seniorek i Seniorów”- realizację warsztatów dla seniorów- liderów, którzy będą pomagać wykluczonym seniorom

-"Pomoc na Miarę Potrzeb"-realizację spersonalizowanej ścieżki pomocy dla seniorów wykluczonych, w tym doświadczających przemocy w rodzinach

-Inicjatywy „Seniorzy i Seniorki są wśród nas” - realizację inicjatyw integrujących/włączających osoby starsze w życie społeczności lokalnej

-Poradnictwo psychologiczne „Jestem seniorem/ką – Mam marzenia” dla seniorów wykluczonych oraz doświadczających przemocy

- działania promocyjno-edukacyjne skierowane do grup większościowych.

Bezpośrednimi odbiorcami będzie 40 seniorów wykluczonych jw. oraz 40 seniorów -liderów, którzy trafią ze spersonalizowaną pomocą do tej grupy. Ponadto pośrednimi odbiorcami działań będzie społeczność lokalna - uczestnicy inicjatyw, w tym młodzież oraz odbiorcy działań informacyjno-edukacyjnych ok. 500 osób.

Zaplanowana pomoc seniorom w projekcie umożliwi im dostęp do różnorakich usług, wzmocni poczucie bezpieczeństw oraz akceptacji w środowisku.

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele- Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry