Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Po warsztatach czas na działanie

Dotyczy projektu: Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Tematyka warsztatów dotyczyła głównie zagadnień związanych z prawami człowieka, przeciwstawiania się przemocy i wykluczeniu, potrzebami seniorów oraz włączeniem osób starszych w życie społeczne, kulturę i nowe technologie. Jakie wrażenia i korzyści odnieśli nasi uczestnicy? Oddajmy im głos.

Uczestnicy projektu przyznają, że dzięki warsztatom bardziej otwierają się na osoby wykluczone i lepiej rozumieją ich sytuację. Z drugiej strony mają większą wiedzę, jak reagować w razie problemów. Są też bardziej uczuleni na różne sytuacje i zwracają większą uwagę, jeśli dzieje się coś, co nie powinno mieć miejsca. Więcej mogą dać z siebie i mają większą pewność siebie reagując na nieprawidłowości. Pomimo poruszania poważnych treści, udział w warsztatach przyniósł zadowolenie, poszerzył kontakty z ludźmi, wzmocnił relacje. Zdaniem uczestników należy posiadać szeroki ogląd sytuacji, poszerzać wiedzę o całym środowisku senioralnym, a udział w zajęciach dał im taką możliwość. Podczas zajęć liczyła się interakcja pomiędzy seniorami a trenerami; uczestnicy doceniają przygotowanie i elastyczność trenerek oraz dobór tematyki.

Jak pokazał ostatni dzień szkolenia –warsztaty w Jabłonnej, seniorki i seniorzy już są włączeni w różne sfery życia, a zapewne będą włączać się jeszcze bardziej i pociągać za sobą nie tylko inne osoby starsze, ale też młodsze pokolenia.

Projekt „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry