Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Rozpoczęliśmy nowy projekt: " W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin"

Dotyczy projektu: W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin.

W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej 40 osób (członków 20 rodzin) z Lublina a przez to wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa zdrowia psychicznego członków rodzin.

Cele szczegółowe:

1. wzrost wiedzy członków rodzin na temat wartości aktywności społecznej oraz sposobów pomagania innym

2. wzrost motywacji do podejmowania aktywności społecznej przez rodzinę

3. umożliwienie rodzinom zdobycia doświadczenia w zakresie rodzinnego wspierania osób potrzebujących

4. upowszechnienie idei zaangażowania rodzin na rzecz osób potrzebujących wsparcia

Działania:

- Akademia Aktywnej Rodziny

- Opracowanie nowatorskiej gry „W rodzinie siła”

- Pomoc sąsiedzka

- Kampania społeczna promująca rodzinną aktywność

Bezpośrednią grupą docelową projektu jest 40 osób – członków 20 rodzin z Lublina, grupa pośrednia to odbiorcy działań rodzin (20 osób).

Rezultaty i efekty:

- Integracja i wzmocnienie więzi rodzinnych.

- Aktywizowanie i pobudzanie mieszkańców i ich rodzin do działań na rzecz społeczności lokalnej

- Integracja społeczności lokalnej

- Rozwiązanie problemów osób/grup

- Poprawa zdrowia psychicznego członków rodzin biorących udział w projekcie poprzez wzrost wiedzy w tym zakresie oraz aktywność na rzecz potrzebujących

- Budowanie poczucia identyfikacji, tożsamości ze swoją rodziną i społecznością lokalną

- Podniesienia poczucia sprawczości, samooceny.

Kwota dofinansowania 250 000,00 zł.

Projekt „W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry