Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Sukcesy

Od założenia FAO kierując się misją "Bądź aktywny-aktywizuj innych" skupialiśmy się na działaniach wokół szeroko pojętej edukacji obywatelskiej skierowanej do środowisk lokalnych, w tym liderów, społeczników na terenie woj.lubelskiego(gł. pow. połud-wsch).

Z czasem w naszym wachlarzu oferty pojawiły się działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych. Zaczęliśmy diagnozować i oddzielać specyfikę problemów i barier osób starszych w porównaniu do innych grup wykluczonych społecznie. W tym kontekście nasza misja w przełożeniu na działania wspierające, w tym wolontariat senioralny była zawarta w haśle „ pomagając innym seniorom, pomagam sobie”.

Od 2016 r. jest to coraz bardziej dominujący filar naszej działalności. Odzwierciedleniem tego trendu było powstanie w naszej strukturze Centrum Aktywnego Seniora i Seniorki (2018 r) jako odpowiedź na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie wśród osób starszych na kompleksowe wsparcie od kulturalnego po psych-społeczne, wolontariat senioralny. Ukierunkowanie naszej działalności na integrację i włączenie społeczne, w szczególności seniorów było odpowiedzią na realne potrzeby oraz odpowiadało na to co my jako zespół chcemy robić. Działania senioralne prowadzimy głównie w Lublinie oraz w pow.lubelskim i biłgorajskim.

Działalność ta ma charakter ciągły, jednak ze względu na to, iż głównym źródłem finansowania są programy dotacyjne, natężenie i intensywność działań uzależniona jest od projektów. W czasie kiedy nie mamy źródła finansowania z grantu prowadzimy i utrzymujemy działalność Centrum w ramach własnych środków i zasobów woluntarystycznych(kadra merytoryczna pracowników i współpracowników FAO) oraz możliwości korzystania na większe spotkania/eventy z sal udostępnianych przez UM Lublin. Wtedy jednak natężenie działań jest mniejsze i nie wykorzystujemy w pełni potencjału wolontariuszy.

Kolejnym ważnym filarem naszej działalności (od 2016r) jest działalność w zakresie integracji i włączenia społecznego i zawodowego osób/grup wykluczonych społecznie (w tym os. bezrobotne, bierne, niepełnosprawne itp).

Działalność ta jest prowadzona z proj. finansowanych z EFS (woj. lubelskie, mazowieckie) w formie wsparcia i poradnictwa psychologicznego zawodowego, szkoleń, staży/warsztatów itp. W mniejszym zakresie prowadzimy działania od których zaczynaliśmy swoją działalność tj. edukacja i partycypacja obywatelska/społeczna jednak jest to obszar w którym posiadamy doświadczenie/kompetencje/sieci współpracy oraz widzimy ciągle możliwości i potrzeby dalszego działania, jednak ten filar działalności staje się "dodatkowym" obszarem naszych zainteresowań ponieważ nasze plany i wysiłki koncentrują się w dziedzinie włączenia społecznego w tym zakresie posiadamy sukcesy (utworzone Centrum, nowatorski model wsparcia seniorów "Włączenie")

#sukcesy

Ikona do góry