Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Jesteśmy Wspólnotą

Dotyczy projektu: Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Inicjatorkami całego wydarzenia były seniorki: Wiesława Kramek – liderka oraz Danuta Dec i Maria Paluch. To one swoją pracą i zaangażowaniem doprowadziły do spotkania w jednym miejscu trzech generacji Lublinian, po to, żeby upamiętnić tak ważne dla Polaków święto.

W dniu 10 listopada w Domu Pomocy Społecznej Kalina przy ul. Kalinowszczyzna 84, zebrało się kilkadziesiąt osób w różnym wieku, żeby wziąć udział w międzypokoleniowym występie chóru z okazji Dnia Niepodległości.

Gospodarze z Domu Pomocy Społecznej Kalina na czele z Dyrektorem - Panem Andrzejem Łaba i z-cą Dyrektora - Panią Jolantą Mandziuk i Kierowniczką – Panią Anną Bogusz otworzyli swoje progi dla najmłodszych ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, przybyłymi wraz z nauczycielami i Dyrektorem Szkoły – Panem Tadeuszem Szydłowskim.

W koncercie chóru wzięli udział mieszkańcy i podopieczni DPS, którzy ze łzami wzruszenia włączyli się w śpiew rzewnych pieśni patriotycznych.

Swoją obecnością zaszczyciła zebranych Pani Ewa Dados Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów, redaktor Radia Lublin, Pomysłodawczyni i Autorka Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Dzięki swojej uważności, otwartości docierała z mikrofonem do ich serc i myśli osób starszych.

Dzięki sponsorowi Panu Sebastianowi Kubasiakowi - kieronikowi Oddziału Zakłądu Lublin Colian Sp.z.o.o na zebranych czekały słodycze, które umiliły inicjatywę.

Dzięki wydarzeniu wszystkie pokolenia Lublinian: dzieci, młodzież dorośli, seniorzy zostali włączeni do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowania szacunku wobec wydarzeń historycznych, tak ważnych dla naszej Ojczyzny. Wydarzenie, tak bardzo wzruszające stało się znakomitą okazją do kształtowania postaw patriotycznych, tożsamości narodowej, zachęcenia do współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji i oddania hołdu tym, którzy poświęcili dla Ojczyzny swoje życie.

Inicjatywa odbyła się w ramach proejktu realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samopomocy Terytorialnej w ramach projektu „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas”. Projekt „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Wróć do aktualności

Ikona do góry