Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Wiedza daje bezpieczeństwo - przemoc fizyczna

W społeczeństwie, w którym żyjemy, troska o bezpieczeństwo osób starszych jest niezwykle istotna. Starsze osoby często stanowią bardziej wrażliwą grupę społeczną, co oznacza, że potrzebują szczególnych środków ochrony przed różnymi formami przemocy. W tym artykule skupimy się na czterech aspektach: bezpiecznych relacjach osób starszych oraz przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i społecznej, które zagrażają tej grupie.
Bezpieczne relacje osób starszych to niezwykle ważny czynnik wpływający na ich dobre samopoczucie i jakość życia. Starsze osoby często polegają na wsparciu swoich bliskich, dlatego ważne jest, aby relacje między nimi a rodziną, przyjaciółmi i opiekunami były oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie. Należy pamiętać, że przemoc może występować także w relacjach rodzinnych, dlatego istotne jest, aby społeczeństwo walczyło z tym zjawiskiem poprzez edukację, świadomość i odpowiednie procedury prawne.
Przemoc fizyczna wobec osób starszych jest jednym z najbardziej rażących przejawów naruszania ich bezpieczeństwa. Może obejmować działania takie jak bicie, kopanie, szarpanie, a także niewłaściwe przyjmowanie leków czy zaniedbywanie ich potrzeb zdrowotnych. Osoby starsze często są zależne od innych w zakresie opieki, dlatego jest ważne, abyśmy wszyscy byli czujni i reagowali na wszelkie znaki przemocy fizycznej wobec nich. W takich sytuacjach niezbędne jest zgłoszenie incydentu odpowiednim służbom, które będą mogły podjąć działania w celu ochrony ofiar.
Przemoc fizyczna wobec osób starszych to nie tylko naruszenie ich bezpieczeństwa, ale także poważne łamanie praw człowieka. Każdy ma obowiązek chronić i szanować godność osób starszych, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Poprzez zgłaszanie incydentów przemocy fizycznej oraz wspieranie ofiar, możemy przyczynić się do zapewnienia im bezpiecznego i godnego życia.
Jeśli jesteś osobą z otoczenia seniora i podejrzewasz, że wobec niego stosowana jest przemoc to Możesz dowiedzieć się, czego potrzebuje senior i jak można mu pomóc lub/i zadzwonić na Niebieską Linię lub złożyć zawiadomienie w najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej lub na komisariacie.
Ważne telefony:

⦁ Telefon Zaufania dla Osób Starszych tel.: 22 635 09 54
⦁ Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel.: 800 120 002
⦁ Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel.: 801 12 00 02
⦁ Centrum Praw Kobiet telefon zaufania tel.: 22 621 35 37 tel.: 600 070 71

Ikona do góry