Skip to content Jump to the menu

O FAO

Fundacja Aktywności Obywatelskiej powstała w 2005 r. z inicjatywy osób pragnących szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie i uczenie różnych grup społecznych do „wzięcia sprawy w swoje ręce” tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego. Aktualnie naszym głównym działaniem jest wspieranie osób starszych, wykluczonych społecznie poprzez aktywizację ich i włączanie do społeczeństwa.

Ikona do góry