Skip to content Jump to the menu

Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas

Implementation period:

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samopomocy Terytorialnej w terminie 31.12.2021 – 31.01.2023 realizuje projekt pt. Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia 40 osób starszych 60+ (80%K i 20%M) w tym zagrożonych przemocą rodzinną z Lublina w różnych obszarach i aspektach życia np. indywidualnego, społecznego, rodzinnego, zawodowego, kulturalnego oraz integracja ze społecznością lokalną.

Projekt „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Latest news about this project

 • Kierunek Włączenie - Seniorzy i Seniorki są wśród nas!

  Kończymy realizację projektu "Kierunek Włączenie - Seniorzy i Seniorki są wśród nas!" ale efekty pozostają z nami, a to nie tylko konkretna pomoc i towarzyszeniem potrzebującym seniorom i seniorkom, pomoc psychologiczna, zrealizowane inicjatywy to coś więcej...

 • Podsumowanie projektu

  Dziękujemy za udział w podsumowaniu projektu "Kierunek Włączenie -Seniorki i Seniorzy są wśród nas" uczestniczkom i uczestnikom, którzy wzięli udział w wydarzeniu stacjonarnie i on-line????

 • Zapraszamy na konferencję podsumowującą

  Konferencja podsumowująca projekt już wkrótce. serdecznie zapraszamy.

 • Razem - międzykulturowo i międzypokoleniowo

  Ze spotkania rodzi się ciekawość drugiego człowieka, poznania tego co nas łączy ale też tego a co różni. A w tym co nas różni chęć zrozumienia i towarzyszenia drugiej osobie. Takie spotkanie zorganizowała grupa seniorów z liderką Jolantą Terlecką. W spotkaniu brali udział starsi i młodsi, pełnosprawni i niepełnosprawni, Polacy i uchodźcy z Ukrainy.

 • Jesteśmy Wspólnotą

  Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą, szary strój, A przed nimi drzewce salutują, Bo za naszą Polskę idą w bój! Ta polska pieśń wojskowa powstała w środowisku Legionów Polskich podczas I Wojny Światowej. Do dzisiaj śpiewana jest przez tych, którzy chcą upamiętnić Dzień Niepodległości. Tak było i w Lublinie, podczas wspaniałej i wzruszającej inicjatywy senioralnej „Patrioci” realizowanej w ramach projektu „Kierunek Włączenie”.

 • Kosmicznie zakręceni :)

  Poznawanie siebie, swoich potrzeb, różnic pozwala ludziom lepiej się poznać, zrozumieć, nawiązać relację. Szczególnie jeśli dotyczy to osób i grup, które bywają dla „ogółu”, niewidoczne. Takie grupy to np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

 • Integracja przez kulturę

  Udział w kulturze to ważne doświadczenie niezależnie od wieku i stanu zdrowia, pochodzenia itp. Poza wymiarem korzyści indywidualnych, które przekładają się na zdobycie wiedzy, nowe doświadczenia, przeżycia ważny jest aspekt grupowy. Przeżywanie kultury w grupie daje wspólne poczucie uczestnictwa, przynależności. Właśnie z takich pobudek grupa seniorek z liderką Krystyną Strzelecką postanowiła przygotować inicjatywę, której celem będzie integracja przez kulturę.

 • Piękna w każdym wieku

  Jak dbać o siebie w starszym wieku? Dowiedziały się uczestniczki inicjatywy międzypokoleniowej, której liderką była Marta Buczkowska.

 • Integracja międzypokoleniowa na warsztatach rękodzieła

  Kolejna inicjatywa międzypokoleniowa grupy seniorek-uczestniczek projektu za nami.

 • Na spotkanie z drugim człowiekiem!

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych dnia 24 września br. w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie zostało zorganizowane spotkanie międzypokoleniowe. Uczestniczyli w nim starsi i młodsi. Celem było poznanie się oraz integracja, a także zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa seniorek i seniorów.

See all Ikona klawisza w prawo

Ikona wstecz Go back to projects

Ikona do góry