Skip to content Jump to the menu

Kierunek Włączenie - Seniorzy i Seniorki są wśród nas!

Project: Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Coś co trudno zmierzyć, ale równie istotne a były to min. nawiązane nowe znajomości, mnóstwo pozytywnych wrażeń i doświadczeń- czasami tych trudnych- ale uczących, poczucie wspólnotowości i wartości tego co robiliśmy. Dlatego dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom projektu:

• za serce okazane drugiemu człowiekowi,

• za zaangażowanie i otwartość,

•za współpracę,

•za dobre słowo

Projekt „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Back to news

Ikona do góry