Skip to content Jump to the menu

Projekty

 • Razem Mieszkamy - Wspólnie działamy !

  Implementation period:

  W listopadzie rozpoczęliśmy realizację projektu Razem Mieszkamy - Wspólnie działamy !

  See the project

 • Senior wie! Centrum Aktywnego Seniora i Seniorki

  Implementation period:

  Rozpoczęliśmy realizację projektu, w ramach którego osoby po 60tym roku życia będą mogły korzystać z różnorodnych form wsparcia poradniczego: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, konsumenckiego etc. Poradnictwo świadczone będzie indywidualnie i grupowo. W ramach projektu przewidziana jest również kampania społeczna pod tytułem: Wiedza daje bezpieczeństwo! Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022 - 2023

  See the project

 • Grant instytucjonalny

  Implementation period:

  Realizujemy Strategię Rozwoju Fundacji Aktywności Obywatelskiej na lata 2022 - 2026!

  See the project

 • W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin

  Implementation period:

  Od września 2022 do czerwca 2023 realizujemy projekt "W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin"

  See the project

 • Osobom starszym - bezpieczeństwo i szacunek

  Implementation period:

  FAO realizuje projekt adresowany do Mieszkańców i Mieszkanek Lublin po 60-tym roku życia, pragnących dowiedzieć się jak żyć bezpiecznie, oraz chcących dzielić się tą wiedzę z innymi.

  See the project

 • Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas

  Implementation period:

  Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia 40 osób starszych 60+ (80%K i 20%M) w tym zagrożonych przemocą rodzinną z Lublina w różnych obszarach i aspektach życia np. indywidualnego, społecznego, rodzinnego, zawodowego, kulturalnego oraz integracja ze społecznością lokalną.

  See the project

 • Uwierz w siebie

  Implementation period:

  INSPIRES Sp. z o. o. oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie!” dofinansowany z Funduszy Europejskich, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  See the project

Archival projects 2005-2021

Ikona do góry