Перейти до вмісту Перейдіть до меню

Projekty

 • Wspieramy FAO!

  Термін реалізації:

  strona w budowie

  Переглянути проект

 • „Znaczyć więcej - Młodzież siłą organizacji!”

  Термін реалізації:

  Rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: „Znaczyć więcej - Młodzież siłą organizacji!” którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji młodzieżowych z Lubelszczyzny w zakresie stabilności działań, wzmocnienia kompetencji, planowania strategicznego i budowy dialogu pomiędzy organizacjami. W projekcie udział bierze 48 młodzieżowych liderów (wiek: 15-29) z województwa lubelskiego z organizacji młodzieżowych tj. z minimum 12 organizacji młodzieżowych z terenu woj. lubelskiego. Młodzież bierze udział w gł. działaniach: Akademia SMART – akademia rozwoju liderów organizacji młodzieżowych; Pracownia GOAL – pracownia budowania strategii rozwoju organizacji; Strefa SIM – strefa inicjatyw młodzieżowych; Forum Dialogu CONNECT – forum dialogu organizacji młodzieżowych. SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY NA LATA 2022-2033.

  Переглянути проект

 • Erasmus +

  Термін реалізації:

  Projekt „Nowe horyzonty – nowe możliwości” w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w okresie od 1.11.2023 do 30.10.2024 . Zakłada realizację działań, które mają na celu zwiększenie kompetencji kadry organizacji oraz umożliwienie im udziału w międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych. Poprzez kursy i szkolenia, uczestnicy i uczestniczki będą mieli/miały okazję rozwijać swoje umiejętności językowe oraz techniki pracy w zakresie kompetencji miękkich.

  Переглянути проект

 • Wolontariat - lubię to!

  Термін реалізації:

  Rozwijamy naszych Wolontariuszy i wolontariat w Fundacji! Dołącz do nas!

  Переглянути проект

 • Senior wie! Centrum Aktywnego Seniora i Seniorki

  Термін реалізації:

  Rozpoczęliśmy realizację projektu, w ramach którego osoby po 60tym roku życia będą mogły korzystać z różnorodnych form wsparcia poradniczego: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, doradztwa zawodowego, konsumenckiego etc. Poradnictwo świadczone będzie indywidualnie i grupowo. W ramach projektu przewidziana jest również kampania społeczna pod tytułem: Wiedza daje bezpieczeństwo! Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022 - 2023

  Переглянути проект

 • Razem mieszkamy - wspólnie działamy!

  Термін реалізації:

  Integrujemy i aktywizujemy! Bo przecież, skoro razem mieszkamy, to powinno nam zależeć na naszej wspólnej przestrzeni. Działajmy więc razem!

  Переглянути проект

 • Grant instytucjonalny

  Термін реалізації:

  Realizujemy Strategię Rozwoju Fundacji Aktywności Obywatelskiej na lata 2022 - 2026!

  Переглянути проект

 • W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin

  Термін реалізації:

  Od września 2022 do czerwca 2023 realizujemy projekt "W rodzinie siła! Wsparcie aktywności lubelskich rodzin"

  Переглянути проект

 • Osobom starszym - bezpieczeństwo i szacunek

  Термін реалізації:

  FAO realizuje projekt adresowany do Mieszkańców i Mieszkanek Lublin po 60-tym roku życia, pragnących dowiedzieć się jak żyć bezpiecznie, oraz chcących dzielić się tą wiedzę z innymi.

  Переглянути проект

 • Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas

  Термін реалізації:

  Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia 40 osób starszych 60+ (80%K i 20%M) w tym zagrożonych przemocą rodzinną z Lublina w różnych obszarach i aspektach życia np. indywidualnego, społecznego, rodzinnego, zawodowego, kulturalnego oraz integracja ze społecznością lokalną.

  Переглянути проект

Архівні проекти 2005-2021

Ikona do góry