Skip to content Jump to the menu

Podsumowanie projektu

Project: Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Projekt „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Back to news

Ikona do góry