Skip to content Jump to the menu

Pierwsze warsztaty rozpoczęły się

Project: Razem mieszkamy - wspólnie działamy.

Pierwsze warszaty, pierwsi wspaniali ludzie poznani z ciekawością czekamy na więcej jako zespół i uczestnicy i uczestniczki projektu. Kolejne miejsca przed nami.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Back to news

Ikona do góry