Перейти до вмісту Перейдіть до меню

Kosmicznie zakręceni :)

Застосовується до проекту: Kierunek Włączenie - Seniorki i Seniorzy są wśród nas.

Z takim przesłaniem rozpoczęła swoją inicjatywę grupa seniorek, aby chociaż małą cegiełkę dodać do tej zmiany, która nazywa się integracja, tolerancja, empatyczne zauważanie. W tym celu liderka grupy nawiązała współpracę z DPS w Lublinie przy ul. Kosmicznej. Od tego zaczęła się „kosmiczna przygoda” ponieważ otwartość DPS pozwoliła na organizację inicjatywy. Było i wspólne spędzanie czasu, poznawanie się, warsztaty plastyczne. Wszystkie te działania pozwoliły na lepsze poznanie i zintegrowanie tak różnych grup osób w środowisku lokalnym, były to osoby młodsze i starsze i z różnymi niepełnosprawnościami.

Jak podkreśla liderka grupy, nie trzeba dużo, żeby wiele zmienić

#AktywniObywateleGranty

Projekt „Kierunek Włączenie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Ikona wstecz Повернутися до новин

Ikona do góry