Перейти до вмісту Перейдіть до меню

Wiece partycypacji - budowanie zaangażowania społecznego i współpracy

Застосовується до проекту: Razem mieszkamy - wspólnie działamy.

W ramach projektu "Razem mieszkamy - wspólnie działamy!" odbyły się w ostatnich tygodniach trzy wiece partycypacji w trzech różnych miejscach: w Biłgoraju, Zamościu i Lublinie. Miały one na celu stworzenie okazji do wzajemnego poznania się liderów – uczestników projektu oraz ich pomocników, którzy wspólnie z nimi będą niebawem realizować inicjatywy obywatelskie w trzech powiatach województwa lubelskiego. W projekcie zaplanowanych jest do końca roku w sumie 36 dużych inicjatyw obywatelskich odpowiadających na potrzeby konkretnych społeczności. Wiece były okazją do zdiagnozowania tych potrzeb, do wymiany opinii między liderami, do wykreowania pomysłów na działania.

Ważnym elementem wiecy była współpraca pomiędzy osobami z różnych grup wiekowych, pomiędzy Polakami i Ukraińcami – wspólne myślenie, co trzeba zrobić w Biłgoraju, Zamościu, czy Lublinie, żeby mieszkańcom, w tych uchodźcom– żyło się w nich jeszcze lepiej, żeby poziom wzajemnego zrozumienia i zaufania społecznego był coraz wyższy. Gdyż poziom zaufania społecznego przekłada się bezpośrednio na chęć angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Spotkania stworzyły również mieszkańcom tych trzech powiatów możliwość dzielenia się doświadczeniami z ich dotychczasowych przedsięwzięć na rzecz swoich miejscowości, przemyśleniami na temat tego, jakie inicjatywy należałoby podjąć, żeby rozwiązać konkretne problemy społeczne w „małych ojczyznach”. Atmosfera wiecy dzięki ich animatorowi Dariuszowi Wolaninowi była bardzo radosna, dzięki czemu uczestnicy mieli odwagę na podzielenie się bardzo szczerymi przemyśleniami na temat problemów w swoich miejscowościach oraz na podzielenie się bardzo kreatywnymi pomysłami na to, co według nich można zrobić

Wiece stanowiły okazję do wypromowania liderów aktywności oraz samego projektu w terenie - przy okazji wiecy zorganizowano konferencje prasowe, które miały na celu przedstawienie idei i założeń projektu „Razem mieszkamy – wspólnie działamy” oraz podkreślenie zaangażowania uczestników. Dziennikarze dopisali zwłaszcza w Biłgoraju, natomiast we wszystkich spotkaniach uczestniczyła Pani Redaktor Magdalena Lipiec – Jaremek z Polskiego Radia Lublin, dzięki czemu na antenie RL można było wysłuchać audycji podsumowującej nasze wiece. Zachęcamy do odsłuchania:

https://radio.lublin.pl/2023/04/18-04-2023-my-rodzice/

Dziękując uczestnikom Wiecy Partycypacji w Biłgoraju, Zamościu i Lublinie, organizatorzy podkreślali znaczenie ich zaangażowania i udziału w budowaniu lepszego świata lokalnego. Wieczory partycypacyjne miały na celu mobilizację społeczności lokalnych do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, wzmacnianie współpracy między mieszkańcami oraz tworzenie lokalnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.

Projekt „Razem mieszkamy – wspólnie działamy!” finansowany jest przez Islandię Liechtenstein I Norwegię z Funduszy EOG I Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

#AktywniObywateleGranty

Ikona wstecz Повернутися до новин

Ikona do góry